Metalis d.o.o., Toplička cesta 54, 49240 Donja Stubica, Croatia

Ljestvičasti kabelski kanal LK-60 L=2000 mm, Sc

Oznaka A Debljina Masa Kataloški broj
[mm] Stranice [mm] Prečke [mm] [kg/m]
LK-200 200 1,5 0,90 2,5 100020
LK-300 300 1,5 0,90 2,6 100021
LK-400 400 1,5 0,90 2,8 100022
LK-500 500 2,0 1,25 3,9 100023
LK-600 600 2,0 1,25 4,2 100040
LK-700 700 2,0 1,25 4,4 100036
LK-800 800 2,0 1,25 4,6 100048