Metalis d.o.o., Toplička cesta 54, 49240 Donja Stubica, Croatia

Kutna spojnica 90°LUS-60 Sc

 
Oznaka A L Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] Stranice [mm] Prečke [mm] [kg/m]
LUS-200/60 200 800 1,5 0,90 2,8 100144
LUS-300/60 300 900 1,5 0,90 3,1 100030
LUS-400/60 400 1000 1,5 0,90 3,7 100031
LUS-500/60 500 1100 2,0 1,25 4,4 100029
LUS-600/60 600 1200 2,0 1,25 4,8 100032
LUS-700/60 700 1300 2,0 1,25 5,2 100882
LUS-800/60 800 1400 2,0 1,25 5,8 100114