Metalis d.o.o., Toplička cesta 54, 49240 Donja Stubica, Croatia

Križna spojnica LKS-60 Sc

 
Oznaka A L Debljina Masa Kataloški broj
[mm] [mm] Stranice [mm] Prečke [mm] [kg/m]
LTS-200/60 200 1400 1,5 0,90 9,8 113690
LTS-300/60 300 1500 1,5 0,90 10,3 113691
LTS-400/60 400 1600 1,5 0,90 10,7 113692
LTS-500/60 500 1700 2,0 1,25 11,1 100587
LTS-600/60 600 1800 2,0 1,25 11,5 100858
LTS-700/60 700 1900 2,0 1,25 11,9 100942
LTS-800/60 800 2000 2,0 1,25 12,3 100943