Metalis d.o.o., Toplička cesta 54, 49240 Donja Stubica, Croatia

Lučna spojnica LLS-60 Sc

 
Oznaka A Debljina Masa Kataloški broj
[mm] Stranice [mm] Prečke [mm] [kg/m]
LLS-200 200 1,5 0,90 2,1 100082
LLS-300 300 1,5 0,90 2,3 100083
LLS-400 400 1,5 0,90 2,5 100118
LLS-500 500 2,0 1,25 2,8 100859
LLS-600 600 2,0 1,25 3,0 100860
LLS-700 700 2,0 1,25 3,3 100084
LLS-800 800 2,0 1,25 3,6 100115