Metalis d.o.o., Toplička cesta 54, 49240 Donja Stubica, Croatia