Metalis d.o.o., Toplička cesta 54, 49240 Donja Stubica, Croatia

Normirani vatrootporni

U asortimanu normiranih vatrootpornih kabelskih kanala i pribora u razredu E90 prema HR DIN 4102-12 nudimo perforirane kabelske kanale i pribor laka i teška konstrukcija te ljestvičaste kabelske kanale i pribor. Prilikom montaže vatrootpornih kanala obavezno je pridržavati se elaborata M E02-08 (revidirana verzija) za perforirane  laku konstrukciju, M E01-08 za perforirane tešku konstrukciju i ljestvičaste vatrootporne kabelske kanale i pribor.