Metalis d.o.o., Toplička cesta 54, 49240 Donja Stubica, Croatia

Površinska zaštita

Svi elementi sistema nosača kabela Metalis, izrađeni od čeličnih limova, zaštićeni su, već prema zahtjevu naručitelja, odnosno uvjeta na mjestu ugradnje, na jedan od sljedećih načina:

● Toplim cinčanjem na principu kontinuiranog nanošenja zaštitnog sloja cinka, debljine oko 20 μm (ukupno 275 g/m2 za obje strane lima), tzv. Sendzimirovim postupkom. Oznaka zaštite: Sc
● Toplim cinčanjem na principu uranjanja, sa zaštitnim slojem cinka debljine 50 ÷ 70 μm ( 350 do 500 g/m2). Debljina i kvaliteta zaštite odgovaraju ˝Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije˝.
Površinska zaštita izvedena je u skladu sa standardima: EN ISO 1461, BS 729 ili ASTM-A 123. Oznaka zaštite: Tc
● Plastificiranjem, tj. elektrostatskim raspršivanjem prašaka raznih umjetnih smola, te njihovom polimerizacijom pri temperaturi od 170 do 210 °C, s debljinom zaštitnog sloja 80 ÷ 100 μm. Prašak se nanosi na čeličnu podlogu ili na podlogu sa zaštitnim slojem cinka, u željenoj boji i tonu. Oznaka zaštite: Pl
● Bojenjem i lakiranjem, temeljnim i pokrivnim premazom, u željenoj boji i tonu. Oznaka zaštite: Tb i Zb
● Galvanskim cinčanjem, sa zaštitnim slojem debljine 9 ÷ 12 μm, prema HRN C.T7.111. Oznaka zaštite: Gc

Čelični limovi zaštičeni Sendzimirovim postupkom (Sc) nazivaju se trgovački i pocinčani limovi. Posebne su odlike tako pocinčanog lima:

● Visoka ujednačenost debljine cinčane prevlake po cijeloj širini limene ploče, s obje strane
● Elastičnost i dobro prijanjanje prevlake
● Sposobnost samozaštite reznih mjesta, nastalih u toku tehnološkog postupka izrade elemenata nosača kabela, zbog elektrokemijske razlike potencijala željeza i cinka. Ako se na mjestu reza pojavi vlaga, ona se ponaša kao elektrolit pa nastaje lokalni galvanski članak. Cink ima prema željezu negativni potencijal i postaje anoda. Posljedica toga je dugotrajan proces kojim cink štiti željezo od korozije po principu katodne zaštite.
● Sposobnost samozaštite kod eventualnih mehaničkih oštećenja cinčane prevlake, po istom principu katodne zaštite.

Samozaštita reznih mjesta, pod normalnim atmosferskim uvjetima, zadovoljava kod debljine limova do 3 mm, pa nije potrebna nikakva dodatna zaštita. Zaštita nosača kabela i pribora cinčanjem na principu uranjanja (Tc) pod istim je atmosferskim uvjetima trajnija od pocinčanog lima, a upotrebljava se posebno kod kemijskih isparavanja i djelovanja morskog zraka, u gradskoj ili manje onečiščenoj industrijskoj atmosferi. U oba slučaja zaštite, tj. (Sc) i (Tc), cink ima dobro svojstvo da pri atmosferskom utjecaju stvara sloj, uglavnom cink-karbonata i hidratiziranog cink-oksida – tzv. ˝bijelu hrđu˝, koji štiti cink, a time i površinu željeza (čelika). Slojevi se cinka pod utjecajem kemijskog sastava atmosfere troše, ali se istodobno stalno obnavljaju rezervom cinka iz prevlake koja se nalazi na željezu. Na taj način cinčana prevlaka korodira i uz to se troši, no prisutnost korodiranih slojeva sve više usporava proces korozije, a napredovanje se svodi na minimum, što omogućuje višegodišnju uspješnu zaštitu željezne podloge. Zaštita plastificiranjem (Pl) odlikuje se, pored ostalog, posebnom fiziološko-bakteriološkom otpornošću zbog čega se naročito primjenjuje u prehrambenoj industriji, pri čemu se upotrebljava epoksidni prašak. Elektrostatskim raspršivanjem praška na pocinčane površine dobiva se kombinirana zaštita koja se međusobno dopunjuje. Trajnost joj je 2 ÷ 3 puta veća u odnosu na samo pocinčanu površinu. Mehanički je otpornija (tvrđa), a kemijski veoma postojana, pa se primjenjuje u naročito agresivnim sredinama.

Za pravilan izbor zaštite (epoksid, poliester, mješavina epoksida i poliestera) potrebno je utvrditi točne uvjete na mjestu ugradnje. Primjena zaštite raspršivanjem nije uvijek moguća. Plastificirani elementi, naime, ne provode električnu energiju, pa se stoga ti elementi ne mogu ugrađivati u zaštitne sisteme. Zaštita bojanjem (Tb) i lakiranjem (Zb) primjenjuje se u slučaju posebnih zahtjeva za unutrašnjim uređenjem prostora, odnosno za slučaj agresivnijih sredina gdje ne zadovoljava cinčana zaštita. Sistem zaštite određuje naručilac u skladu s ˝Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije˝ ili kojim drugim standardom, kao npr. DIN 55928/8. Zaštita galvanskim cinčanjem (Gc) primjenjuje se kod spojnih vijaka i obujmica. Standardna zaštita naših elemenata dobiva se upotrebom pocinčanih limova, a dijelova debljih od 3 mm cinčanjem na principu uranjanja.