Metalis d.o.o., Toplička cesta 54, 49240 Donja Stubica, Croatia

Sustav kvalitete

Svoju usmjerenost prema kupcu zadovoljavanjem njegovih potreba i želja, Uprava društva je ugradila u politiku kvalitete. Sustav upravljanja kvalitetom, usklađen s zahtjevima norme ISO 9001:2015, kontinuirano se održava, poboljšava i potvrđuje. Takav pristup omogućuje ostvarivanje postavljenih ciljeva kvalitete, koji se redovito dograđuju: 

  • Zahtjevima tržišta
  • Inoviranjem tehnologije proizvodnje
  • Izobrazbom i motiviranjem djelatnika

Uspješnu implementaciju sustava kvalitete prema zahtjevima norme ISO 9001:2015 potvrđujemo odgovarajućim certifikatom.

Vrhunac svoje pažnje prema kupcu Metalis posebno iskazuje brigom o svojim proizvodima kroz dodatna ispitivanja njihove funkcionalnosti, sigurnosti u radu, te utjecaja na okolinu i zdravlje ljudi. Ispitivanja su protokolarna i izvode ih ovlašteni laboratoriji. Da je to tako pokazuju izdani certifikati o sukladnosti naših proizvoda sa odgovarajućim propisima za pojedina područja:

  • Transporter - SIQ No.: T251-0206/06
  • Dosage equipment - SIQ No.: T251-0205/06
  • Transport line - SIQ No.: T251-0261/06
  • Protupožarni kabelski kanali - LTM br.: 288908 1-2-3