Nosač PNZL-007 Sc

 

 
Label L d Mass UV-12 Stock Number
[mm] [mm] [kg] [kom]
PNZL-007 500 2,0 1,25 2 100871
PNZL-007 1000 2,5 2,35 3 100872
PNZL-007 1500 2,5 4,25 3 100948
PNZL-007 2000 3,0 7,00 4 100949

 

Dozvoljena nosivost kod jednostranog statičkog opterećenja data je u sljedećoj tablici:

Konzola 110 210 310 410 510 610 710 810
F(kg) 1000 500 350 250 220 180 150 120

Dozvoljena nosivost kod simetričnog statičkog opterećenja Ceilingnog nosača je F=1500 kg.

Napomena: vrijednosti dane u tablici odnose se isključivo na učvršćenje konzola na PNZ pomoću VE-01!